ไม่มีอะไรส่งผลกระทบต่อผู้คนอย่างลึกซึ้งมากไปกว่าความรัก ความรักทางกายภาพเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ เท่านั้นซึ่งเป็นขั้นตอนเบื้องต้นในการพัฒนาความรักสากลซึ่งมีพลังในการซึมผ่านและคำคมเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง แต่แม้จะอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ความรักสามารถนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ธรรมดาและผูกมัดจิตวิญญาณเข้ากับวัสดุ คำคมวิธีที่เราขยายพลังที่เรียกว่าความรักขึ้นอยู่กับการพัฒนาสถานะของพลังงานในจักระของเรา

ในทางกลับกันการพัฒนาจักระยังสามารถเร่งรีบได้ด้วยพลังแห่งความรักพลังแห่งความรักคำคมความรักเป็นพลังงานที่แข็งแกร่งที่สุดของมนุษย์ ด้วยอำนาจของมันกิจกรรมทางโลกคำคมจึงมีผลต่อจิตวิญญาณ คำคมงานที่ง่ายที่สุดสามารถกลายเป็นการกระทำทางวิญญาณได้ คำคมพลังงานแห่งความรักปรากฏให้เห็นชัดเจนในออร่าของมนุษย์ บุคคลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความรักจะถูกล้อมรอบไปด้วยออร่าที่เปล่งประกายโดยเฉพาะ

ด้วยพลังแห่งจักระศักดิ์สิทธิ์ความรักจะกลายเป็นประสบการณ์

พลังงานแห่งความรักเกิดจากจักระสองอันซึ่งไหลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง จักระหัวใจเป็นบ่อแห่งความรักที่แท้จริง พลังแห่งความรักที่สร้างแรงบันดาลใจทั้งหมดออกมาจากจักระหัวใจและแผ่กระจายไปยังจักระอื่น ๆ ทั้งหมด คำคมด้วยเหตุนี้จักระหัวใจจึงถูกยึดให้เป็นศูนย์กลางอารมณ์ของเราจักระศักดิ์สิทธิ์คำคมเป็นจักระที่สองที่มีพลังงานแห่งความรัก จักระศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์กลางของราคะและเรื่องเพศคำคม มันเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับศักยภาพที่อยู่เฉยๆในจักระหัวใจ หากการพัฒนาจักระศักดิ์สิทธิ์เป็นโรคโลหิตจางพลังชีวิตที่แผ่ออกมาจากจักระหัวใจมักจะถูกขัดขวาง

และไม่สามารถเข้าถึงได้ทันที อย่างไรก็ตามเมื่อจักระศักดิ์สิทธิ์และหัวใจได้รับการเจริญเติบโตคำคมอย่างกลมกลืนพลังแห่งความรักจะแผ่ออกมาสู่โลกคำคมที่เราอาศัยอยู่ ด้วยพลังแห่งจักระศักดิ์สิทธิ์ความรักจะกลายเป็นประสบการณ์อันเย้ายวนที่หลอมรวมความเป็นชายและหญิง คำคมในแง่นี้เรื่องเพศเป็นแง่มุมที่สำคัญของความรักระหว่างชายและหญิงตราบใดที่ความรักไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสก็เป็นเรื่องยากที่จะปลูกฝังการเอาใจใส่ในรูปแบบที่สูงขึ้น

พื้นฐานของจักระนี้ การเชื่อมโยงไปยังโลกสามารถแทนที่สิ่งหนึ่ง

ในที่สุดวิถีแห่งจิตวิญญาณต้องการการเปลี่ยนแปลงของความรักทางกายภาพให้เป็นพลังงานที่สูงขึ้น เป็นไปตามนั้นในกรณีของความรักทางกายภาพระหว่างผู้คนเราไม่ควรลืมว่าความรักที่เป็นรูปธรรมนี้คำคมเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของการแสดงออกถึงพลังงานสูงสุดอิทธิพลของความรักในจักระพลังแห่งความรักมีอิทธิพลต่อจักระต่างๆคำคมในรูปแบบต่างๆ เมื่อตัวเองทำงานด้วยความรักจากพลังงานของจักระรากคนหนึ่งจะเชื่อมต่อกับธีม

คำคมพื้นฐานของจักระนี้ การเชื่อมโยงไปยังโลกสามารถแทนที่สิ่งหนึ่งที่นอกเหนือไปจากประเด็นของการอยู่รอดและความปลอดภัยของแต่ละบุคคล มันสามารถแสดงออกถึงความผูกพันที่ลึกซึ้งต่อธรรมชาติและคำคมครอบครัวของตนพลังงานของจักระศักดิ์สิทธิ์แนบสนิทกับพลังแห่งความรักของจักระหัวใจ คําคมความรักเมื่อพลังทั้งสองนี้ทำงานอย่างกลมกลืนความรักจะพัฒนาเต็มที่ เรื่องเพศเต็มไปด้วยความรักมากกว่าที่จะถูกครอบงำโดยการกระตุ้น สอบถามที่ https://xn--42ca1ge8ca5azoob.com/%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%94-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%84/