นอกจากเรื่องผิวพรรณแล้ว คอลลาเจน ช่วยอะไรเราได้ยิ่งกว่าที่คิดดู เนื่องด้วยคอลลาเจน เป็นสารโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบของโครงกระดูก เอ็น พร้อมทั้งเยื่อ ที่ปฏิบัติหน้าที่ยึดเหนี่ยว ส่วนต่างๆ ในร่าง ผู้วิจัยจึงเชื่อมั่นว่าการที่ร่างกายมีคอลลาเจนอย่างเพียงพอจะช่วยลดกิริยาอาการของโรคข้อต่ออักเสบ รวมทั้งช่วยปกป้องมิให้เกิดโรคดังกล่าวข้างต้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยง เช่น นักกีฬาที่ควรเคลื่อนไหวร่างกายหนักๆ ฯลฯ ดังนี้การกินคอลลาเจนอาจเรียกได้ว่าแทบจะมิต่างกับการทานข้าว ประเภทสารโปรตีน ทั้งนี้ ร่างกายคนเรามีเหตุผิดแผกแตกต่างกัน ดังเช่น เมื่อวัยเยอะขึ้น ร่างกายจะซับสารอาหารไปฟื้นฟูส่วนที่ผุพังได้น้อยลง หรือไม่ก็ชีวิตทุกวันแสนรีบร้อน และกิจการงานที่ทำเอามีความเครียดสูง จำเป็นจะต้องเผชิญกับมลพิษรอบตัว ปราศจากเวลารับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ก็ล้วนแล้วทำเอาร่างกายมีคอลลาเจนมิพอเพียงกับความอยากได้ทั้งนั้น

เพราะเช่นนั้น การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อให้ตอบแทนในส่วนที่ขาดจึงได้ความนิยมชมชอบเยอะขึ้นในล่าสุด ก็เพราะว่ามีวิธีการการย่อยต่ำกว่าเนื้อสัตว์ ยิ่งมีโฆษณาเชิญชวนเชื่อว่าอาจทำเอาผิวพรรณขาวขึ้น ทำเอาวัยแรกรุ่นซื้อมากินกันมากมาย ถึงกระนั้นก็ตาม ครั้นเมื่อรู้แล้วว่าคอลลาเจน ช่วยเช่นไรเราได้บ้าง อย่าลืมเอาใจใส่สุขภาพอนามัยแล้วหันมากินกันให้พอเพียง มิว่าจะเป็นการกินโปรตีนธรรมชาติหรือไม่ก็แบบเสริมอาหาร ก็น่าจะอยู่ในจำนวนที่พอดี จะได้ไม่ส่งผลลัพธ์เสียต่อร่างกายจนทำเอาอนามัยของเราเสื่อมลง

ถ้าอยากทราบต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับคอลลาเจนให้มากกว่านี้คงจำเป็นต้องศึกษากันเป็นอันมากแล้วละ ให้ได้ประกาศช่วงต้นมาประกอบกับการเรียนรู้ผลประโยชน์ของเจ้าคอลลาเจน